Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot

SOS bērnu ciemati

SOS bērnu ciematu būtība

SOS bērnu ciemati ir vieta, kur bērniem, kas palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, ir iespēja uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, būt drošībā, socializēties un mācīties.
Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir palīdzēt bērnam veidot laimīgu bērnību un sagatavot viņu pieaugušo dzīvei. Mūsu uzdevums ir sniegt viņam visas nepieciešamās prasmes, lai viņš nākotnē spētu rūpēties par sevi un tuviniekiem. Ja vēlies uzzināt kā bērni nonāk SOS ģimenēs, vari izlašit to šeit.

SOS bērnu ciematu ģimenes

Latvijā darbojas divi SOS bērnu ciemati – Īslīcē un Valmierā. Katrā SOS bērnu ciematā ir 12 dzīvojamās mājas, administratīvās celtnes un bērnu rotaļu laukumi. Katrā ģimenē dzīvo SOS audžumamma un pieci līdz septiņi bērni. Lielākā daļa mūsu bērnu aug kopā ar saviem brāļiem un māsām. Bieži vien, nonākot ciematā, brāļi un māsas satiekas pēc vairākiem gadiem, jo līdz tam viņi ir auguši dažādos bērnunamos. Ir ļoti svarīgi, lai šiem bērniem būtu iespēja uzaugt kopīgā ģimenē, lai viņiem veidotos piederības sajūta, uzticība, kas veicina arī viņu emocionālo attīstību.

SOS mammas

SOS mammu svarīgākais uzdevums ir atjaunot bērnu uzticību pieaugušajiem, sniedzot viņiem atbalstu, iedrošinot un pasargājot. Paralēli zināšanām, ko bērns iegūst izglītības iestādē, SOS mamma un personāls viņam palīdz apgūt prasmes, kas būs nepieciešamas, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Mūsu darbinieki respektē katra bērna personību, izcelsmi un reliģisko piederību.

Mēs ticam, ka SOS ciematā uzaudzis bērns varēs dzīvot patstāvīgi, pabeigs skolu, iegūs profesiju, atradīs dzīves telpu un izveidos savu ģimeni.

Ģimenes dzīve SOS bērnu ciematos

SOS ciematos katram bērnam tiek nodrošināts viss, kas tradicionāli pieejams ikvienā ģimenē: personīgā telpa, gulta, apģērbs, ikdienas maltīte, rotaļlietas u. c.

SOS bērnu ciemati ir ne tikai mājas, bet arī saikne ar apkārtējo sabiedrību. Mūsu bērni dodas uz vietējās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, apmeklē valsts skolas, sporta pulciņus, kultūras centrus u. c. aktivitātes.

Mēs esam radījuši vidi, kurā bērniem ir visas iespējas integrēties vietējā sabiedrībā, pavadot laiku kopā ar vienaudžiem, veidojot draudzīgas attiecības, mācoties sadarboties.

Prasmes turpmākai dzīvei

SOS ciematu ģimenēs bērniem māca praktiskās iemaņas: rūpēties par kārtību mājās un istabā, iepirkties, gatavot ēdienu, izmantot dažādus sadzīves priekšmetus. Turklāt bērni mācās veidot un uzturēt pozitīvas attiecības ar cilvēkiem, kas būs noderīgas arī viņu turpmākajā dzīvē.

SOS bērnu ciemats Īslicē

Īslīces SOS bērnu ciemats atrodas Bauskas novadā, Īslīces pagastā, 70 km no Rīgas. SOS ģimenes ciematā dzīvo kopš 1997. gada. Pašlaik Īslīces SOS bērnu ciemata 12 ģimenēs dzīvo 60 bērnu.

SOS ciemata bērni iegūst izglītību dažādās Bauskas novada un citās Latvijas izglītības iestādēs. Jaunākie ciemata bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Bauskā. Ciemata bērni aktīvi piedalās ārpusskolas aktivitātēs, apmeklē mūzikas, mākslas vai sporta pulciņus.

 

 

Sazināties ar ciematu

SOS bērnu ciemats Valmierā

Īslīces SOS bērnu ciemats atrodas Bauskas novadā, Īslīces pagastā, 70 km no Rīgas. SOS ģimenes ciematā dzīvo kopš 1997. gada. Pašlaik Īslīces SOS bērnu ciemata 12 ģimenēs dzīvo 60 bērnu.

SOS ciemata bērni iegūst izglītību dažādās Bauskas novada un citās Latvijas izglītības iestādēs. Jaunākie ciemata bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Bauskā. Ciemata bērni aktīvi piedalās ārpusskolas aktivitātēs, apmeklē mūzikas, mākslas vai sporta pulciņus.

Sazināties