Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot

Informācija sabiedrībai

Kopš 1997.gada, kad Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsāka darbu ar sociālā riska ģimenēm, lai veicinātu bērna augšanu un attīstību bioloģiskajā ģimenē, ir uzkrāta pieredze, kas apliecina – cilvēkiem, kuriem krīzes vai dzīves pieredzes rezultātā ir apgrūtināta sociālā funkcionēšana, ir nepieciešama iespēja saņemt atbalstu un palīdzību.

Tādēļ, sākot ar 2012.gadu, SOS BCA Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta īstenošanai Cēsīs tika izveidots pirmais SOS Ģimeņu atbalsta centrs, bet vēlāk par šādiem centriem pārtapa kopš 2007.gada un 2008.gada SOS BCA īstenotie Ģimeņu stiprināšanas projekti Valmierā un Rīgā. Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs 2014.gadā tika reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā.

Uz šo brīdi sociālā darba pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu” starp Rīgas pilsētas pašvaldību un biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”. Sadarbība ar ģimenēm tiek uzsākta brīdī, kad Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu ģimenes sadarbības uzsākšanai ar Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centru.

Rīgas SOS ĢAC komandu veido sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, kā arī tiek piesaistīti tādi speciālisti kā psihologs, psihoterapeits, narkologs, jurists un psihiatrs.

Rīgas SOS ĢAC veic pilnu sociālā gadījuma vadīšanu, ne tikai atbalstām ģimenes, bet arī sniedzam atzinumus institūcijām par ģimenes sociālo situāciju.

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs sadarbību ar ģimeni uzsāk, ja:

 • Notikusi bērna pamešana novārtā
 • Notikusi fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret bērnu,
 • Dzīvesvieta rada apdraudējumu bērnam,
 • Ģimenē konstatēta nepietiekoša aprūpe vai audzināšana,
 • Bērnam konstatētas mācīšanās grūtības, ilgstoši skolas kavējumi,
 • Bērnam uzvedības problēmas sociālajā vidē, likumpārkāpumi,
 • Bērns tiek iesaistīts vecāku savstarpējos konfliktos.

Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra darbinieki ģimenēm sniedz atbalstu šādos gadījumos:

 • Attīsta prasmes bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos,
 • Sadzīves apstākļu uzlabošanā,
 • Veselības un higiēnas jautājumu risināšanā,
 • Naudas līdzekļu vadībā – budžeta plānošana
 • Nodarbinātības jautājumu risināšanā,
 • Ģimenei nepieciešamo resursu piesaistē,
 • Brīvā laika saturīgā pavadīšanā.

Informācija speciālistiem

Rīgas SOS ĢAC sociālā darba pakalpojumu sniedz sociālā darba pakalpojumu, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.623 „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu” un Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr.RD-18-51-lī no 19.01.2018., starp Rīgas pilsētas pašvaldību un biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.

Sadarbību ar ģimeni uzsāktam, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu. Vidēji mēnesī darbs tiek veikts ar 100 ģimenēm.

Rīgas SOS ĢAC nodrošina klientiem pilnu gadījuma vadību – sniedz iespēju saņemt sociālā rehabilitētāja, psihologa, narkologa, psihoterapeita, jurista, kā arī psihiatra pakalpojumus. Tāpat SOS ĢAC sociālie darbinieki sadarbojas un sniedz atzinumus visām institūcijām, kas ir iesaistītās konkrētās ģimenes situācijā.

Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs izpratni par ģimenes dzīves kvalitāti ir izvēlējies balstīt uz Bērna labklājības nodrošināšanas un veicināšanas modeli, vienotā dzīves kvalitātes redzējumā integrējot trīs aspektus:

 • Bērna attīstības vajadzības,
 • Vecāku spēju veikt aprūpi un audzināšanu,
 • Ģimenes un vides apstākļus.

SOS ĢAC skatījumā šie trīs punkti veido pamatu kvalitatīva sociālā darba nodrošināšanai, strādājot ar ģimeni.

Vēlaties palīdzēt krīzes skartajām ģimenēm?

Rīgas SOS ĢAC klientu būtiskākās un prioritārās vajadzības kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai sev un saviem bērniem ir pakalpojumi. Īpaša vērtība būtu:

 •  zobārsta pakalpojums,
 • dažādu remontdarbu plānošana un veikšana,
 • palīdzība mācību priešmetu apguvē.

Mūsu ģimenēm jau ir iespēja saņemt dažāda veida mantisko atbalstu (apģērbs, rotaļlietas, u.c.), tāpēc mēs īpaši novērtētu jūsu iesaisti dažādu praktisku pakalpojumu sniegšanā.

Komanda

Jana Pūķe

Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja
Tālrunis +371 26682721

Sarmīte Krūmiņa

Vecākais sociālais darbinieks/vadītāja vietnece
Tālrunis +371 28388541

Inese Segliņa

Sociālais rehabilitētājs
Tālrunis +371 27842939

Una Surna

Sociālais darbinieks
Tālrunis +371 27879063

Inga Pudāne

Sociālais darbinieks
Tālrunis +371 27860992

Dace Plociņa

Sociālais darbinieks
Tālrunis +371 28300689

Kristīne Krapāne

Sociālais darbinieks
Tālrunis +37127842173

Inita Kupča

Sociālais darbinieks
Tālrunis +371 26677664

Alise Grigorjeva

Sociālā rehabilitētāja
Tālrunis +371 20287689

Sekojiet mūsu jaunumiem sociālajos tīklos