Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Preventīvās programmas

Gan starptautiskajā, gan vairāku nacionālo valstu dienaskārtībā daudz uzmanības ir veltītas vardarbības pret bērnu intervencei, tomēr Pasaules veselības organizācija (PVO)  un citas starptautiskās organizācijas aicina pievērsties prevencijai.  Izmantojot uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības pieeju PVO, Apvienoto Nāciju Starptautiskais Bērnu fonds (angl.saīs.UNICEF), Eiropas Padome (EP), Ziemeļu labklājības un sociālo jautājumu centrs un citas organizācijas argumentē, ka prevencija ir daudz izmaksu efektīvāka nekā vardarbības seku likvidēšana. Turklāt, jo agrīnākā vecumā bērniem un viņu vecākiem tiek nodrošināts atbalsts un palīdzība, jo efektīvāka īstermiņa un ilgtermiņa ietekme uz bērnu, ģimenes un sabiedrības kopumā labklājību, drošību un izaugsmi.

Agrās brīdināšanas sistēma jeb pieeja ir izplatīta prevencijas un agrīnas intervences prakse pasaulē, kas pierādījusi savu efektivitāti vardarbības un tās risku novēršanā. Agrās brīdināšanas sistēma kā prevencijas rīks tiek izmantots nevis lai turpinātu fokusu uz intervenci, kad vardarbība jau ir notikusi, bet tā vietā uzsver veselības, izglītības, sociālo sektoru lomu identificēt bērnus un ģimenes, kurā ir nepieciešama palīdzība un atbalsts pirms vardarbība ir notikusi. Agrās brīdināšanas sistēmu veido risku, aizsargājošo faktoru un vajadzību standartizēts skrīnings un/vai izvērtējums. Ja nepieciešams, tālāk seko agrīnas intervences piesaiste un konkrētā gadījuma apsekošana.

Intervences programmas ir dažādas, taču šīs ir visbiežāk izmantotās trīs intervences programmas:

  1. atbalsts vecākiem (diferencējot mērķgrupu - visi vecāki, vecāku grupas vai individuāli vecāki), piemēram, apmācības, atbalsta grupas;
  2. medicīnas speciālistu mājas vizītes;
  3. ģimenes centri.

SOS ciematu asociācija jau darbojas divas prevencijas programmas. Programma zīdaiņu vecākiem"Piedzimstot bērniņam" un programma bērnudārzu speciālistiem "Bērnam drošs un draudfzīgs bērnudārzs".

Vairāk par abām programmām varat uzzināt šeit: