Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Projekts “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2014. gadā.

2013. gadā projekta ietvaros ir apkopots nevalstisko organizāciju, kā arī atsevišķu valsts un pašvaldības iestāžu viedoklis par jauniešiem nepieciešamo atbalstu un vajadzībām uzsākot patstāvīgu dzīvi. Projekta ietvaros notika fokusgrupas, kurās piedalījās aptuveni 100 jauniešu aprūpē iesaistītie speciālisti no visiem Latvijas reģioniem. Vienlaikus, pamatojoties uz fokusgrupas rezultātiem, tika izstrādāta anketa ar mērķi saprast kā vislabāk attīstīt atbalsta sistēmu jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc aprūpes un izstrādāt modeli, kā to īstenot.

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) 2014. gadā turpina 2013. gadā uzsākto projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.


Projekta mērķis ir stiprināt asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izstrādājot nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeli. Projekta ietvaros plānota jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēte, nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un ieviešana.


2013. gadā projekta ietvaros ir apkopots nevalstisko organizāciju, kā arī atsevišķu valsts un pašvaldības iestāžu viedoklis par jauniešiem nepieciešamo atbalstu un vajadzībām uzsākot patstāvīgu dzīvi. Projekta ietvaros notika fokusgrupas, kurās piedalījās aptuveni 100 jauniešu aprūpē iesaistītie speciālisti no visiem Latvijas reģioniem. Vienlaikus, pamatojoties uz fokusgrupas rezultātiem, tika izstrādāta anketa ar mērķi saprast kā vislabāk attīstīt atbalsta sistēmu jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc aprūpes un izstrādāt modeli, kā to īstenot.


•    2014. gadā 1. ceturksnī ir  veikts fokusgrupu rezultātu apkopojums, kā arī apkopoti 2013.gadā veiktās 150 jauniešu, kuri atrodas vai ir bijuši ārpusģimenes aprūpes iestādēs, aptaujas rezultāti, kura būs par pamatu pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrādei.
•    2014. gada maijā tiks nodrošināta pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā, Bergenā pie projekta sadarbības partnera. Sadarbības partneris iepazīstinās dalībniekus ar atbalsta pakalpojumiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un atbalsta sistēmu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un nodrošinātajām iespējām cilvēkdrošības principu ievērošanai Norvēģijā.
•    Balstoties uz veikto cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēti, 2014. gadā plānots izstrādāt nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeli, kas veicinātu jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanu, efektīvāku NVO darba metožu pielietošanu un ilgtermiņā panāktu, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas persona ir apguvusi visas nepieciešamās sociālās prasmes un ir spējīga kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.

Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Atskaite par projektu atrodama zem šīs saites.