Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” rezultāti 2014. gadā

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” rezultāti 2014. gadā

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) 2013. gadā uzsāka projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.


Projekta mērķis ir stiprināt asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izstrādājot nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeli. Projekta ietvaros plānota jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēte, nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un ieviešana.


2013. gadā projekta ietvaros tika apkopots nevalstisko organizāciju, kā arī atsevišķu valsts un pašvaldības iestāžu viedoklis par jauniešiem nepieciešamo atbalstu un vajadzībām uzsākot patstāvīgu dzīvi. Projekta ietvaros notika fokusgrupas, kurās piedalījās aptuveni 100 jauniešu aprūpē iesaistītie speciālisti no visiem Latvijas reģioniem.


2014. gadā apkopoti 150 jauniešu, kuri atrodas vai ir bijuši ārpusģimenes aprūpes iestādēs aptaujas rezultāti un sagatavots ziņojums, kā arī nodrošināta ekspertu pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā, Bergenā pie projekta sadarbības partnera. Sadarbības partneris iepazīstināja projekta ekspertus un jauniešus ar atbalsta pakalpojumiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un atbalsta sistēmu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un nodrošinātajām iespējām cilvēkdrošības principu ievērošanai Norvēģijā.


Balstoties uz veikto cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēti,  pieredzes apmaiņas rezultātiem, 2014. gada nogalē ir izstrādāts nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modelis, kas veicinās jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanu, efektīvāku NVO darba metožu pielietošanu un ilgtermiņā, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas persona ir apguvusi visas nepieciešamās sociālās prasmes un ir spējīga kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.


Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.