Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” rezultāti 2013. gadā

2013. gadā projekta ietvaros tika noorganizēts atklāšanas seminārs Rīgā, kā arī fokusgrupas Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un Valmierā, kurās piedalījās ap 100 jauniešu aprūpē iesaistītie speciālisti. Apkopots nevalstisko organizāciju, kā arī atsevišķu valsts un pašvaldības iestāžu viedoklis par jauniešiem nepieciešamo atbalstu un vajadzībām, uzsākot patstāvīgu dzīvi.

2013. gadā projekta ietvaros tika noorganizēts atklāšanas seminārs Rīgā, kā arī fokusgrupas Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un Valmierā, kurās piedalījās ap 100 jauniešu aprūpē iesaistītie speciālisti. Apkopots nevalstisko organizāciju, kā arī atsevišķu valsts un pašvaldības iestāžu viedoklis par jauniešiem nepieciešamo atbalstu un vajadzībām, uzsākot patstāvīgu dzīvi.


Dažas no galvenajām problēmām, kuras atklājās caur fokusgrupu diskusijām:
•    sociālie darbinieki pieejami visur, taču ne visur tiek nodrošināts psihosociāls atbalsts, visur tiek nodrošinātas tikai pamata sociālās garantijas – finansiālais atbalsts un dzīvojamā platība;
•    jauniešiem trūkst individuāla atbalsta;
•    netiek pievērsta pietiekama uzmanība un piešķirts finansējums atbalsta sistēmai pēc ārpusģimenes aprūpes;
•    pārāk maza uzmanība tiek veltīta jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā.


Daži no piedāvātajiem risinājumiem:
•    nodrošināt atbalsta personu, mentoru katram jaunietim uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc aprūpes;
•    izvērtēt iespējas pašvaldībām nodrošināt sociālās garantijas, piemēram, maksu par dzīvokļa īri, ja jaunietis mācās un atradis darbu citā pašvaldībā;
•    katrā pašvaldībā vajadzētu sociālo darbinieku, kurš strādātu ar jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un uzsāktu sadarbību laikā, kamēr jaunietis vēl atrodas aprūpē.


Vienlaikus, pamatojoties uz fokusgrupas rezultātiem, tika izstrādāta anketa ar mērķi saprast, kā vislabāk attīstīt atbalsta sistēmu jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc aprūpes un izstrādāt modeli, kā to īstenot. Projekta ietvaros uzsākta 150 jauniešu aptauja, kuri šobrīd gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi vai ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes.


 2014. gadā tiks  apkopoti gan fokusgrupu, gan jauniešu aptaujas rezultāti par drošumspējas veicināšanu, kas būs par pamatu pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrādē un ieviešanā.


Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.