Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2015. gada 2. ceturksnī

Projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2015. gada 2. ceturksnī

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) 2013. gadā uzsāka projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Mērķis ir stiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izveidojot jaunu sadarbības tīklu nacionālā līmenī, nodrošinot apmācības un informāciju par 2014. gadā izstrādāto pārvaldības un līdzdalības modeli pašvaldībās.

Galvenās aktivitātes 2. ceturksnī: 
2015. gada 2. ceturksnī ir notikušas vairākas tikšanās ar mērķi izveidot Jauniešu drošumspējas tīkla aliansi. Dalībnieki uzsāka darbu pie bukletu izstrādes, kā rezultātā tapuši divi jauni bukleti jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, tie nodoti publicēšanai un drīzumā būs pieejami mūsu mājas lapā.

Šajā laika posmā ir notikušas arī pirmās tikšanās ar pašvaldībām, kuru mērķis ir veicināt pašvaldību speciālistu bērnu aprūpes jomā un politiķu izpratni par jauniešu vajadzībām aprūpes laikā un pēc tās. Projekta eskperti tikās ar Mārupes, Valmieras, Gaujienas, Madonas, Daugavpils, Siguldas, Ogres, Cesvaines, Bauskas, Ķekavas, Ludzas, Burtnieku un Apes pašvaldību pārstāvjiem. Tikšanās laikā projekta eksperti iepazīstināja pašvaldību speciālistus ar pētījuma par jauniešu vajadzībām aprūpes laikā un pēc tās, jauniešiem nepieciešamajiem pakalpojumiem, kā arī tika pārrunāti ar deinstucionalizāciju saistītie jautājumi.

Vienlaikus šajā vasarā kopā sanāca vairākas nevalstiskās organizācijas un jaunieši, lai kopīgiem spēkiem virzītu to jauniešu intereses patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuri atrodas audžuģimenēs, bērnu aprūpes iestādēs vai aizbildnībā. Jauniešu Drošumspējas Tīkls iesaista ne tikai pieaugušos, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, bet arī pašus jauniešus – gan tos, kuri jau uzsākuši  patstāvīgu dzīvi, gan tos, kuriem tā vēl priekšā. Lai Jauniešu Drošumspējas Tīkls vēl vairāk paustu  jauniešu intereses, š.g. 10.septembrī tiek organizēta  organizēta PRĀTA VĒTRA. Tajā rosinošu diskusiju veidā  runāsim par to, kas ir patstāvīga dzīve, kāda tā izskatās to jauniešu acīs, kuriem tā vēl priekšā un ko stāsta jaunieši, kuri jau dzīvo patstāvīgu dzīvi.


Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu