Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Pirmā Jauniešu drošumspējas tīkla jauniešu grupas tikšanās

Pirmā Jauniešu drošumspējas tīkla jauniešu grupas tikšanās

2015. gada 27. martā SIF finansētā projekta 2012.EEZ/DAP/MAC/201 “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” ietvaros tika nodibināts Jauniešu drošumspējas tīkls, kas pagaidām apvieno tikai dažas organizācijas un institūcijas, kas strādā bērnu aprūpes vai bērnu tiesību jomā, kā arī jauniešus, kas gatavojas uzsākt vai nesen uzsākuši  patstāvīgu dzīvi. 
Tīkla mērķis ir vērst sabiedrības un likumdevēju uzmanību uz to jauniešu vajadzībām un interesēm, kas pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi vai to ir uzsākuši.


Lai saprastu, ko vēlas paši jaunieši, kā saredz savu vietu tīklā un ko jaunieši paši varētu darīt, lai uzlabotu savu un savu līdzbiedru dzīvi, 2015. gada 10. septembrī sadarbībā ar biedrības “Go Beyond” aktīvistiem Eiropas mājā notika pirmā Jauniešu drošumspējas tīkla jauniešu grupas tikšanās. Tā tika organizēta kā fokusgrupas diskusija - „prāta vētra” par savu lomu Jauniešu drošumspējas tīklā un sabiedrībā, par jauniešu nākotnes redzējumu pēc pieciem gadiem, nepieciešamajiem resursiem, lai šo nākotnes vīziju īstenotu. 
Galvenais secinājums pēc pasākuma ir ideja par Drošumspējas tīkla pakāpenisku ieviešanu – ar maziem soļiem doties uz lielu mērķi. Nākamo diskusiju plānots organizēt š.g. oktobrī. 


Paldies “Go Beyond” pārstāvjiem Martai Kālei, Zanei Kālbergai un Jānim Juhnam par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā un vadīšanā un Eiropas mājai par telpu nodrošināšanu.

Galvenās prāta vētras atziņas skatīt šeit.
Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.