Cookies paziņojuma teksts rakstāms LV nodē. Sīkdatņu politika
 

Ziedot
Par mums

Atklāts projekts „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”

Trešdien, 30.oktobrī Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, struktūrvienības "Apīte" telpās notika projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201 atklāšana. rojekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) uzsāk projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. 

Trešdien, 30.oktobrī Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, struktūrvienības "Apīte" telpās notika projekta “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201 atklāšana. rojekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) uzsāk projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. 

Projekta mērķis ir stiprināt asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izstrādājot nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeli. Projekta ietvaros plānota jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēte, nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un ieviešana.

Jaunieši, kuri dzīvojuši un dzīvo ārpusģimenes aprūpē ir viena no sabiedrības neaizsargātākajām daļām. Pēdējie pieejamie statistikas dati liecina, ka 2011.gadā patstāvīgu dzīvi uzsāka 748 jaunieši, no tiem 538 pēc aprūpes pie aizbildņa, 37 pēc aprūpes audžuģimenē un 173 pēc aprūpes institūcijās. Jaunieši, kuri vēl tikai gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi, domājot par ārpusģimenes aprūpes pamešanu, izjūt bailes, neziņu un satraukumu. Uzsākot patstāvīgu dzīvi jaunieši bieži sastopas ar finansiālām grūtībām, bezdarbu,  ir situācijas, kad jauniešiem jāatgriežas iepriekšējā dzīvesvietā pie vecākiem vai vecvecākiem, kuri par viņiem nav rūpējušies vai izturējušies vardarbīgi, arī emocionālā atbalsta trūkums ir viena no problēmām.

Par projektu un sadarbības iespējām ar valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu jauniešu drošumspēju pēc ārpusģimenes aprūpes informēja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas bērnu interešu aizstāvības speciāliste Kristīne Veispale. Savukārt Valmieras SOS bērnu ciemata direktors Edijs Pētersons dalījās pieredzē par svarīgākajiem aspektiem jauniešu motivēšanā un sagatavošanā patstāvīgai dzīvei. Pasākuma noslēgumā norisinājās diskusija par labāko praksi un pieredzi jauniešu atbalsta jomā, sadarbību starp Rīgas sociālo dienestu un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Papildu informācijai:
KRISTĪNE VEISPALE
Bērnu interešu aizstāvības speciāliste
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tel. +371 67709397 Mob. +371 26335439
e-pasts: kristine.veispale@sosbca.lv
www: www.sosbernuciemati.lv